This experience is optimized only for Mobile screens in portrait orientation. Yeah, sorry about that!

Débutant

Tiếng Pháp A1

Tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

Nước Pháp & tiếng Pháp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

01
Open free account

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

01
Open free account

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Hoặc
02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Hoặc
02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Hoặc
02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Hoặc
02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

02
Submit your design

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Nước Pháp & tiếng Pháp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Ứng dụng trực tiếp trong cuộc sống và thi cử

Je Parle Français hiểu được thực tế học tiếng Pháp của người Việt quá nặng về ngữ pháp trong khi khả năng ứng dụng và phản xạ giao tiếp lại không được chú trọng.Je Parle Français tiên phong thay đổi định hướng học tập, giúp bạn sử dụng tiếng Pháp một cách tự nhiên trong tương lai và chinh phục các kỳ thi bằng chính năng lực bản thân.

Thay đổi tư duy và thói quen học tiếng Pháp

Học ngoại ngữ đừng chỉ đọc chép, ghi sổ từ mới, học mãi một kiểu khiến bạn nhàm chán, dẫn đến nản chí. Tại Je Parle Français, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều phương pháp giảng dạy và ghi nhớ kiến thức dài hạn, giảm tối đa vấn đề quên kiến thức, học với cường độ cao và trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục đặc biệt.

Mô hình nhóm nhỏ - Tối ưu hiệu quả học tập

Mô hình lớp học tại Je Parle Français đều giới hạn từ 4-8 học viên, khác với các lớp có số lượng học viên lớn. Mô hình này cho phép giáo viên quan tâm và cải thiện từng điểm yếu của học viên.Bạn cũng sẽ có thêm nhiều thời gian tương tác trực tiếp với giáo viên và các học viên khác, giúp phát triển nhanh khả năng giao tiếp.