Bienvenu à
Je Parle Français

Học tiếng Pháp hiệu quả

Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp toàn diện và cung cấp các giải pháp du học Pháp tiết kiệm, đồng bộ dành cho người Việt

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các khóa học nền tảng

Tiếng Pháp A1
Khóa học tiếng Pháp sơ cấp
3.5 → 4 tháng
Select
Tiếng Pháp A2
Khóa học tiếng Pháp trung cấp
4 → 5 tháng
Select
Tiếng Pháp B1
Khóa học tiếng Pháp nâng cao
4.5 → 5.5 tháng
Select
Tiếng Pháp B2
Khóa học tiếng Pháp chuyên sâu
4.5 → 5.5 tháng
Select

Các khóa luyện thi

Tiếng Pháp A1
Khóa học tiếng Pháp sơ cấp
3.5 → 4 tháng
Select
Tiếng Pháp A2
Khóa học tiếng Pháp trung cấp
4 → 5 tháng
Select
Tiếng Pháp B1
Khóa học tiếng Pháp nâng cao
4.5 → 5.5 tháng
Select
Tiếng Pháp B2
Khóa học tiếng Pháp chuyên sâu
4.5 → 5.5 tháng
Select