Chính sách

dữ liệu

người dùng

Tổ chức Giáo dục Pháp ngữ Je Parle Français

Chúng tôi là Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo JPF (được biết tới với thương hiệu Tổ chức Giáo dục Pháp ngữ Je Parle Français), dưới đây là cách chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

VỀ CHÍNH SÁCH DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Je Parle Français là một trong những đơn vị hàng đầu thị trường hiện tại về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, việc đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng là một trong những nền tảng giúp chúng tôi tạo được niềm tin và chỗ đứng trong lòng khách hàng trong suốt thời gian hoạt động. Khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, quảng bá trên không gian mạng, việc đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng phải được đặt lên hàng đầu. Bộ chính sách an toàn dữ liệu người dùng dưới đây được thiết lập nhằm quy định rõ ràng hành vi của mỗi bên khi sử dụng các dịch vụ của Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo JPF (sau đây xin được gọi là “chúng tôi” hay “JPF”) liên quan tới việc cung cấp, sử dụng, bảo vệ dữ liệu người dùng.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng cho một số mục đích như sau :

 • Thực hiện và quản lý việc phân phối dịch vụ tới khách hàng theo yêu cầu;
 • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới khách hàng;
 • Cung cấp giải pháp nhằm cải thiện và nâng cấp dịch vụ, trải nghiệm theo nhu cầu của khách hàng;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp;
 • Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách dữ liệu người dùng này áp dụng trên tất cả các sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung cấp, phân phối bằng tất cả các phương thức, bao gồm :

 • Khóa học tiếng Pháp;
 • Dịch vụ tư vấn hồ sơ du học Pháp;

Chính sách dữ liệu người dùng này áp dụng với tất cả các đối tượng có liên quan tới các dịch vụ của JPF, bao gồm:

 • Đơn vị cung cấp dịch vụ : Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo JPF;
 • Khách hàng, người sử dụng các dịch vụ trực tiếp và trực tuyến của JPF;
 • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ khác của JPF.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của JPF

Khi người sử dụng truy cập, tham khảo hay đăng ký dịch sử dụng dịch vụ, chúng tôi có quyền :

 • Yêu cầu người sử dụng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định và thỏa thuận;
 • Thực hiện và quản lý việc phân phối dịch vụ tới khách hàng theo yêu cầu;
 • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới khách hàng;
 • Cung cấp giải pháp nhằm cải thiện và nâng cấp dịch vụ, trải nghiệm theo nhu cầu của khách hàng;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp;
 • Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

Đối với việc bảo mật dữ liệu người dùng, chúng tôi có nghĩa vụ :

 • Thực hiện quản lý, bảo vệ dữ liệu người dùng đã cung cấp theo quy định của pháp luật;
 • Không tự ý cung cấp, trao đổi, bán dữ liệu người dùng đã cung cấp cho các bên thứ ba nhằm trục lợi bất chính;
 • Cung cấp dữ liệu khách hàng cho bên thứ ba liên quan tới dịch vụ đã ký kết với người sử dụng khi và chỉ khi có được sự đồng ý của người sử dụng.

2. Quyền và nghĩa vụ của các đối tác dịch vụ của JPF

Khi người sử dụng truy cập, tham khảo hay đăng ký dịch sử dụng dịch vụ, chúng tôi có quyền :

 • Truy cập dữ liệu người dùng khi đã được sự đồng ý của JPF và người sử dụng;
 • Sử dụng dữ liệu người dùng được cung cấp để triển khai, hoàn thiện các quy trình, dịch vụ có liên quan tới thỏa thuận giữa đối tác, JPF và người sử dụng;
 • Yêu cầu cung cấp, bổ sung dữ liệu người dùng để triển khai, hoàn thiện các quy trình, dịch vụ đã thỏa thuận khi xảy ra thiếu sót;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp;

Đối với việc bảo mật dữ liệu người dùng, các đối tác của JPF có nghĩa vụ :

 • Chỉ truy cập dữ liệu đã được cung cấp theo thỏa thuận giữa JPF, đối tác và người sử dụng;
 • Sử dụng dữ liệu người dùng đúng mục đích thỏa thuận, cung cấp đúng và đầy đủ dịch vụ đã thỏa thuận khi yêu cầu cung cấp thông tin người dùng;
 • Không tự ý cung cấp, trao đổi, bán dữ liệu người dùng đã cung cấp nhằm trục lợi bất chính;
 • Tuyệt đối không sử dụng các công cụ, phần mềm nhằm thu thập trái phép, đánh cắp dữ liệu người dùng từ kho dữ liệu và các phương thức thu thập thông tin hợp pháp của JPF.

3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng các dịch vụ của JPF

Người sử dụng có quyền :

 • Truy cập các nguồn dữ liệu chính thống, công khai của JPF trên tất cả các phương tiện truyền thông;
 • Chia sẻ các dữ liệu chính thống, công khai của JPF trên các phương tiện truyền thông;
 • Được cung cấp đúng, đầy đủ các dữ liệu liên quan tới việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của JPF;
 • Cho phép JPF cung cấp các dữ liệu người dùng tới đối tác hay các bên thứ ba khi được đề nghị;
 • Theo dõi quá trình trao đổi, xử lý dữ liệu giữa JPF và các đối tác liên quan tới sản phẩm, dịch vụ đã ký kết với người sử dụng;
 • Yêu cầu thay đổi, cập nhật dữ liệu người dùng mới với JPF khi có nhu cầu.

Đối với việc bảo mật dữ liệu người dùng, người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của JPF có nghĩa vụ :

 • Không tự ý chia sẻ dữ liệu người dùng cho các bên thứ ba không nằm trong thỏa thuận với JPF;
 • Không tự ý truy cập, chia sẻ các thông tin không được phép truy cập nằm trong cơ sở dữ liệu của JPF;
 • Tuyệt đối không sử dụng các công cụ, phần mềm nhằm thu thập trái phép, đánh cắp dữ liệu người dùng từ kho dữ liệu và các phương thức thu thập thông tin hợp pháp của JPF hay sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu để thu lợi bất chính, phát tán thông tin sai lệch ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của JPF.