03 mạo từ tiếng Pháp quan trọng

JPF Je Parle Français

Je Parle Français

Tác giả bài viết

JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
03 mạo từ tiếng Pháp quan trọng

Mạo từ tiếng Pháp là gì? Tiếng Pháp có những loại mạo từ nào? Cách sử dụng mạo từ tiếng Pháp như nào? JPF sẽ trả lời câu hỏi này trong bài viết

Với các bạn bắt đầu học, mạo từ tiếng Pháp là một trong số những kiến thức tiếng Pháp không thể bỏ qua. Tuy nhiên để có thể nắm chắc và phân biệt được rõ các loại mạo từ trong tiếng Pháp (le, la, les, un, une, des) bạn cần phải nhớ những kiến thức mà JPF sẽ cung cấp trong bài viết dưới đây.

1. Mạo từ tiếng Pháp là gì?

Mạo từ tiếng Pháp là gì?
Mạo từ luôn đứng trước danh từ

Mạo từ được định nghĩa là những từ đứng trước danh từ, cho biết danh từ đó đang đề cập đến một được xác định hay không xác định. Trong tiếng Anh, chúng ta chỉ có 3 mạo từ a, an và the. Thế nhưng mạo từ tiếng Pháp, số lượng mạo từ có thể lên tới 11 dạng khác nhau và với mỗi loại mạo từ sẽ có một chức năng và ngữ pháp khác nhau

Các mạo từ tiếng Pháp được chia thành 3 loại chính bao gồm, mạo từ xác định (article défini), mạo từ không xác định (article indéfini) mạo từ bộ phận (article partitif).

2. Mạo từ xác định (Article défini)

mạo từ tiếng Pháp xác định
Mạo từ xác định: le, la, l', les

Trước hết hãy đến với mạo từ xác định (article défini), tương tự với tiếng Anh, mạo từ xác định được sử dụng khi người nói đề cập đến một danh từ cụ thể, một khái niệm chung hoặc sở thích.

Mạo từ xác định được phân thành 4 dạng. Các dạng mạo từ xác định sẽ được phân biệt dựa trên giống, số và chữ cái bắt đầu của danh từ là nguyên âm hay phụ âm. Các dạng mạo từ xác định bao gồm:

 • Giống đực số ít: le
 • Giống cái số ít: la
 • Số ít, đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm h câm: l’
 • Số nhiều: les

Các trường hợp sử dụng mạo từ xác định:

Khi nói tới một danh từ được xác định cụ thể:

Ví dụ: Je vais à l’école (Tôi đi tới trường)

J’ai lu le livre que tu m’as prêté (Tôi đã đọc cuốn sách bạn cho tôi mượn)

Où sont les voitures? (Những cái ô tô đâu rồi?)

Khi đề cập tới các khái niệm chung, sở thích:

Ví dụ: J’aime les films (Tôi yêu phim ảnh)

C’est la vie (Cuộc sống mà)

Les Français aime les fromages (Người Pháp thích pho mát)

Lưu ý:

 • Với các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hay phụ âm “h” câm khi sử dụng mạo từ l’ hoặc les, các bạn cần lưu ý về khi đọc phải nối âm các mạo từ đó với danh từ.

Ví dụ: Je rencontre l’‿enfant de mon ami. 

           l

 Je regarde les‿ éléphants au zoo

          z

 • Trong trường hợp các mạo từ tiếng Pháp xác định kết hợp với các giới từ thì các mạo từ sẽ thay đổi.

de + le → du         à + le → au

de + la → de la à + là → à la

de + les → des à + les → aux

Ví dụ: J’ai prêté le crayon de le professeur de maths.

→ J’ai prêté le crayon du professeur de maths.

J’ai rencontré un ami à le restaurant

→ J’ai rencontré un ami au restaurant

Tìm hiểu thêm: Học tiếng Pháp cho người chưa biết gì nên bắt đầu từ đâu? 

3. Mạo từ không xác định (article indéfini)

Mạo từ không xác định (article indéfini) được sử dụng khi người nói đề cập đến một danh từ không được xác định cụ thể. Tiếng Pháp có 3 dạng mạo từ không xác định. Các mạo từ không xác định này được phân biệt dựa theo giống và số của danh từ đi liền kề với mạo từ.

Các dạng mạo từ xác định bao gồm:

 • Giống đực số ít: un
 • Giống cái số ít: une
 • Số nhiều: des

Ví dụ cách sử dụng mạo từ không xác định:

Il a acheté un livre (Anh ấy đã mua một cuốn sách)

J’ai adopté un chien (Tôi đã nhận nuôi một chú chó)

J’ai mangé des pommes (Tôi đã ăn một vài quả táo)

Il y a une fille dans le salle (Có một cô gái ở trong phòng)

Lưu ý:

 • Riêng đối với mạo từ “un” có thể hiểu là mạo từ chỉ số lượng 

J’ai un roman de John Steinbeck (Tôi có một cuốn tiểu thuyết của John Steinbeck)

 • Trong câu phủ định, mạo từ không xác định được biến thành de

Je n’ai pas de livre (Tôi không có quyển sách nào cả)

 • Đối với mạo từ không xác định, các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm h câm, khi đọc bạn cần nối âm mạo từ với các danh từ đó.

Je veux unordinateur pour mon anniversaire.

Anne est uneétudiante adorable.

Doldam a acheté desoeufs au supermarché.

4. Mạo từ bộ phận (article partitif)

Mạo từ tiếng Pháp bộ phận
Mạo từ bộ phận: du, de la, de l', des

Một loại mạo từ cuối cùng là mạo từ bộ phận (article partitif), với 4 dạng như sau:

 • Giống đực số ít: du
 • Giống cái số ít: de la
 • Số ít đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm h câm: de l’
 • Số nhiều: des

Cách sử dụng mạo từ bộ phận:

 • Khi nói về số lượng không xác định của một đối tượng không đếm được nào đó, thường là đồ ăn hoặc thức uống

Voulez-vous du thé? (Bạn có muốn uống chút trà không?)

J’ai mangé de la glace hier (Tôi đã ăn kem ngày hôm qua)

 • Khi đi kèm với các danh từ trừu tượng sau các động từ avoir falloir

J’ai de la chance (Tôi gặp may mắn)

Il faut du courage (Bạn cần can đảm lên)

 • Trong câu phủ định, mạo từ bộ phận được biến thành de

Je n’ai pas mangé cette morceau de gâteau (Tôi đã không miếng bánh kem này)

Xem thêm: Đừng vội học tiếng Pháp trước khi đọc bài viết này

5. Cách phân biệt các loại mạo từ tiếng Pháp

Để dễ nhớ, các bạn hãy tham khảo bảng tổng hợp sau

Défini Indéfini Partitif
Giống đực số ít le un du
Giống cái số ít la une de la
Danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm l' un/une de l'
Số nhiều les des des

Mạo từ tiếng Pháp tuy không khó những vẫn có thể dễ nhầm lẫn, ngay cả đối với người đã học từ lâu. Một mẹo hay để học mạo từ là mỗi khi gặp phải từ mới, bạn hãy viết cả danh từ và mạo từ đi kèm. Như vậy, bạn sẽ vừa biết được giới tính của danh từ, vừa tạo được thói quen sử dụng mạo từ.

6. Bài tập về mạo từ tiếng Pháp

Exercice 1: 

Ma famille va à …… restaurant. Ma famille mange …... boeuf bourguignon avec ……  purée de pomme de terre. Pour le dessert je choisis…... crème brûlée. Après …... dîner, ma famille rend visite à mes grands - parents chez eux. Nous passons …... soirée très heureux.

Nếu bạn thấy bài viết này có ích, hay tham khảo các bài viết khác của JPF nhé!

03 mạo từ tiếng Pháp quan trọng

Mạo từ tiếng Pháp là gì? Tiếng Pháp có những loại mạo từ nào? Cách sử dụng mạo từ tiếng Pháp như nào? JPF sẽ trả lời câu hỏi này trong bài viết
03 mạo từ tiếng Pháp quan trọng

Mạo từ tiếng Pháp là gì? Tiếng Pháp có những loại mạo từ nào? Cách sử dụng mạo từ tiếng Pháp như nào? JPF sẽ trả lời câu hỏi này trong bài viết

Với các bạn bắt đầu học, mạo từ tiếng Pháp là một trong số những kiến thức tiếng Pháp không thể bỏ qua. Tuy nhiên để có thể nắm chắc và phân biệt được rõ các loại mạo từ trong tiếng Pháp (le, la, les, un, une, des) bạn cần phải nhớ những kiến thức mà JPF sẽ cung cấp trong bài viết dưới đây.

1. Mạo từ tiếng Pháp là gì?

Mạo từ tiếng Pháp là gì?
Mạo từ luôn đứng trước danh từ

Mạo từ được định nghĩa là những từ đứng trước danh từ, cho biết danh từ đó đang đề cập đến một được xác định hay không xác định. Trong tiếng Anh, chúng ta chỉ có 3 mạo từ a, an và the. Thế nhưng mạo từ tiếng Pháp, số lượng mạo từ có thể lên tới 11 dạng khác nhau và với mỗi loại mạo từ sẽ có một chức năng và ngữ pháp khác nhau

Các mạo từ tiếng Pháp được chia thành 3 loại chính bao gồm, mạo từ xác định (article défini), mạo từ không xác định (article indéfini) mạo từ bộ phận (article partitif).

2. Mạo từ xác định (Article défini)

mạo từ tiếng Pháp xác định
Mạo từ xác định: le, la, l', les

Trước hết hãy đến với mạo từ xác định (article défini), tương tự với tiếng Anh, mạo từ xác định được sử dụng khi người nói đề cập đến một danh từ cụ thể, một khái niệm chung hoặc sở thích.

Mạo từ xác định được phân thành 4 dạng. Các dạng mạo từ xác định sẽ được phân biệt dựa trên giống, số và chữ cái bắt đầu của danh từ là nguyên âm hay phụ âm. Các dạng mạo từ xác định bao gồm:

 • Giống đực số ít: le
 • Giống cái số ít: la
 • Số ít, đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm h câm: l’
 • Số nhiều: les

Các trường hợp sử dụng mạo từ xác định:

Khi nói tới một danh từ được xác định cụ thể:

Ví dụ: Je vais à l’école (Tôi đi tới trường)

J’ai lu le livre que tu m’as prêté (Tôi đã đọc cuốn sách bạn cho tôi mượn)

Où sont les voitures? (Những cái ô tô đâu rồi?)

Khi đề cập tới các khái niệm chung, sở thích:

Ví dụ: J’aime les films (Tôi yêu phim ảnh)

C’est la vie (Cuộc sống mà)

Les Français aime les fromages (Người Pháp thích pho mát)

Lưu ý:

 • Với các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hay phụ âm “h” câm khi sử dụng mạo từ l’ hoặc les, các bạn cần lưu ý về khi đọc phải nối âm các mạo từ đó với danh từ.

Ví dụ: Je rencontre l’‿enfant de mon ami. 

           l

 Je regarde les‿ éléphants au zoo

          z

 • Trong trường hợp các mạo từ tiếng Pháp xác định kết hợp với các giới từ thì các mạo từ sẽ thay đổi.

de + le → du         à + le → au

de + la → de la à + là → à la

de + les → des à + les → aux

Ví dụ: J’ai prêté le crayon de le professeur de maths.

→ J’ai prêté le crayon du professeur de maths.

J’ai rencontré un ami à le restaurant

→ J’ai rencontré un ami au restaurant

Tìm hiểu thêm: Học tiếng Pháp cho người chưa biết gì nên bắt đầu từ đâu? 

3. Mạo từ không xác định (article indéfini)

Mạo từ không xác định (article indéfini) được sử dụng khi người nói đề cập đến một danh từ không được xác định cụ thể. Tiếng Pháp có 3 dạng mạo từ không xác định. Các mạo từ không xác định này được phân biệt dựa theo giống và số của danh từ đi liền kề với mạo từ.

Các dạng mạo từ xác định bao gồm:

 • Giống đực số ít: un
 • Giống cái số ít: une
 • Số nhiều: des

Ví dụ cách sử dụng mạo từ không xác định:

Il a acheté un livre (Anh ấy đã mua một cuốn sách)

J’ai adopté un chien (Tôi đã nhận nuôi một chú chó)

J’ai mangé des pommes (Tôi đã ăn một vài quả táo)

Il y a une fille dans le salle (Có một cô gái ở trong phòng)

Lưu ý:

 • Riêng đối với mạo từ “un” có thể hiểu là mạo từ chỉ số lượng 

J’ai un roman de John Steinbeck (Tôi có một cuốn tiểu thuyết của John Steinbeck)

 • Trong câu phủ định, mạo từ không xác định được biến thành de

Je n’ai pas de livre (Tôi không có quyển sách nào cả)

 • Đối với mạo từ không xác định, các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm h câm, khi đọc bạn cần nối âm mạo từ với các danh từ đó.

Je veux unordinateur pour mon anniversaire.

Anne est uneétudiante adorable.

Doldam a acheté desoeufs au supermarché.

4. Mạo từ bộ phận (article partitif)

Mạo từ tiếng Pháp bộ phận
Mạo từ bộ phận: du, de la, de l', des

Một loại mạo từ cuối cùng là mạo từ bộ phận (article partitif), với 4 dạng như sau:

 • Giống đực số ít: du
 • Giống cái số ít: de la
 • Số ít đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm h câm: de l’
 • Số nhiều: des

Cách sử dụng mạo từ bộ phận:

 • Khi nói về số lượng không xác định của một đối tượng không đếm được nào đó, thường là đồ ăn hoặc thức uống

Voulez-vous du thé? (Bạn có muốn uống chút trà không?)

J’ai mangé de la glace hier (Tôi đã ăn kem ngày hôm qua)

 • Khi đi kèm với các danh từ trừu tượng sau các động từ avoir falloir

J’ai de la chance (Tôi gặp may mắn)

Il faut du courage (Bạn cần can đảm lên)

 • Trong câu phủ định, mạo từ bộ phận được biến thành de

Je n’ai pas mangé cette morceau de gâteau (Tôi đã không miếng bánh kem này)

Xem thêm: Đừng vội học tiếng Pháp trước khi đọc bài viết này

5. Cách phân biệt các loại mạo từ tiếng Pháp

Để dễ nhớ, các bạn hãy tham khảo bảng tổng hợp sau

Défini Indéfini Partitif
Giống đực số ít le un du
Giống cái số ít la une de la
Danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm l' un/une de l'
Số nhiều les des des

Mạo từ tiếng Pháp tuy không khó những vẫn có thể dễ nhầm lẫn, ngay cả đối với người đã học từ lâu. Một mẹo hay để học mạo từ là mỗi khi gặp phải từ mới, bạn hãy viết cả danh từ và mạo từ đi kèm. Như vậy, bạn sẽ vừa biết được giới tính của danh từ, vừa tạo được thói quen sử dụng mạo từ.

6. Bài tập về mạo từ tiếng Pháp

Exercice 1: 

Ma famille va à …… restaurant. Ma famille mange …... boeuf bourguignon avec ……  purée de pomme de terre. Pour le dessert je choisis…... crème brûlée. Après …... dîner, ma famille rend visite à mes grands - parents chez eux. Nous passons …... soirée très heureux.

Nếu bạn thấy bài viết này có ích, hay tham khảo các bài viết khác của JPF nhé!

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin liên hệ của bạn
Mẫu đăng ký của bạn đã được ghi nhận! Chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất
Hình như có sai sót, bạn hãy kiểm tra lại form đăng ký của mình nhé!
BÀI VIẾT Mới nhất

Từ cộng đồng Je Parle Français

JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
DALF C1: tất cả thông tin cần biết

Thông tin về chứng chỉ DALF C1 từ yêu cầu, lợi ích đến cách đăng ký và chuẩn bị thi. Nắm vững kiến thức DALF C1 để tăng cơ hội nghề nghiệp, du học tại Pháp.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Chứng chỉ TCF và những điều cần biết

TCF (Test de connaissance du français) là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp cho người học. Vì vậy TCF là chứng chỉ quan trọng với người học tiếng Pháp

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Tổng hợp các thì động từ Tiếng Pháp cách sử dụng‍

các thì động từ trong tiếng Pháp có những cách sử dụng khác nhau. Mỗi thì động từ tiếng Pháp biểu đạt cho một mục đích và thời điểm khác nhau.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Từ nối tiếng Pháp được sử dụng nhiều nhất

Từ nối tiếng Pháp là kiến thức ngữ pháp quan trọng. Biết cách sử dụng từ nối tiếng Pháp hợp lý sẽ giúp bạn nâng cấp bài thi của mình

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Du học Pháp
Trang web thuê nhà tại Pháp cho du học sinh phần 2

Du học sinh Pháp cần tìm thuê nhà để hoàn thiện hồ sơ du học. Dưới đây là kênh thông tin tìm nhà trọ, thuê nhà tại Pháp cho du học sinh.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
CẤU TRÚC ĐỀ THI TCF MỚI NHẤT 2024

Hiểu được câu trúc đề thi TCF sẽ giúp các bạn có thể ôn luyện chứng chỉ TCF một cách dễ dàng nhanh chóng và đạt được số điểm cao như kỳ vọng.

Đọc tiếp