THAY ĐỔI CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG PHÁP TỐT NGHIỆP THPT

JPF Je Parle Français

Je Parle Français

Tác giả bài viết

JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
THAY ĐỔI CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG PHÁP TỐT NGHIỆP THPT

Mới đây, đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã được công bố. Theo phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, các môn thi trắc nghiệm sẽ có tối đa 3 dạng thức câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, với các môn ngoại ngữ như tiếng Pháp, đề thi sẽ chỉ sử dụng một dạng thức trắc nghiệm đó là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

1. Đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 ngày 29/12/2023. Đề thi minh họa của hầu hết các môn đều có những sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc đề thi và đặc biệt là bộ môn ngoại ngữ như tiếng Pháp.

Đề thi minh họa tiếng Pháp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm thay vì 50 câu như trước đây. Vì vậy, thời gian làm bài của các thí sinh cũng được rút ngắn lại với 50 phút gồm các câu hỏi được phân bổ ở 3 mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. 

Với khung chương trình đào tạo mới, đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng được xây dựng và điều chỉnh phù hợp. Đề thi minh họa được đưa ra sớm giúp các thí sinh có thể tham khảo, tìm hiểu cấu trúc đề và luyện tập để có thể bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Đáp án đề thi minh họa môn tiếng Pháp từ năm 2025: https://moet.gov.vn.

2. Thay đổi trong cấu trúc đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 có nhiều sự thay đổi cả về thời gian, tổng số câu hỏi, cấu trúc đề thi, nội dung đề thi. Để có thể nhìn nhận rõ hơn về sự thay đổi trong đề thi mới, ta có thể so sánh nhanh với đề thi môn tiếng Pháp kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023: 

Thay đổi cấu trúc môn học tiếng Pháp
Điểm khác biệt Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Pháp năm 2023 Đề thi minh họa môn tiếng Pháp từ năm 2025
Thời gian thi 60 phút 50 phút
Tổng số câu hỏi 50 câu 40 câu
Cấu trúc đề thi Bao gồm 2 phần: đọc hiểu và ngữ pháp
Đọc hiểu:
Gồm 3 bài. Trong đó có 1 bài đọc điền từ chỗ trống và 2 bài đọc trả lời thông tin theo câu hỏi. Số lượng câu hỏi từng bài như 4-6-6.
Ngữ pháp:
34 câu với các mức độ: nhận biết, hiểu biết, sử dụng và sử dụng cao.
Gồm 2 phần: đọc hiểu và ngữ pháp
Đọc hiểu:
2 bài đọc dài theo dạng văn bản, đọc hiểu nội dung và trả lời thông tin; 1 bài đọc điền từ vào chỗ trống và 3 bài đọc ngắn theo dạng thông tin trên tờ rơi.
Ngữ pháp:
15 câu với các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
Nội dung đề thi Trong đề thi môn tiếng Pháp năm 2023, số lượng các câu hỏi về ngữ pháp chiếm phần lớn (34 câu).

Các kiến thức ngữ pháp quan trọng bao gồm: chia động từ, phân biệt loại từ, phân biệt passé composé và imparfait, connecteur logique, discours direct, indirect, synonyme, antonyme, prépositions,...
Ngữ pháp sẽ chiếm khoảng trên dưới 15 câu với các nội dung trọng tâm tương tự như năm 2023.

Tuy nhiên, hiện ở đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, ta có thể thấy không có câu hỏi tìm từ đồng nghĩa, biến đổi danh - động - tính từ, không có câu hỏi về tìm từ nối (connecteur logique).

Tuy vậy, đây chỉ là định dạng của đề thi minh họa giúp thí sinh nắm được cấu trúc đề thi, vì vậy phần kiến thức ngữ pháp có thể thay đổi trong đề chính thức.

Về phần bài đọc, có thêm 3 bài đọc ngắn theo dạng tờ rơi, thí sinh sẽ phải tìm thông tin theo yêu cầu của đề bài.
Xem thêm: Đáp án đề thi minh họa tiếng Pháp năm 2023

3. Những lưu ý dành cho thí sinh tham dự kì thi Tốt nghiệp THPT 2025

Vì số lượng câu hỏi trong bài cũng như thời gian làm bài có sự thay đổi, thí sinh cần chú ý đến phân bổ thời gian để có thể hoàn thành bài một cách chính xác và hợp lý nhất. 

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong cấu trúc đề, trong đó các phần kiến thức về ngữ pháp vẫn sẽ tập trung vào các kiến thức trọng tâm ở trình độ B1. Phần đọc hiểu của đề thi THPT môn tiếng Pháp từ năm 2025 sẽ không chỉ có các bài đọc theo dạng văn bản mà còn ở dạng tờ rơi, thí sinh cần lưu ý cách làm bài, tìm kiếm thông tin để có thể trả lời chính xác câu hỏi. 

Vì vậy để có thể đạt được số điểm cao trong bài thi THPT lần này thí sinh cũng hoàn toàn có thể đăng ký những khóa học tiếng Pháp ôn luyện cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT để đạt được số điểm như mong muốn

Xem thêm: Đăng ký khóa học tiếng Pháp cơ bản như thế nào?

Với cấu trúc mới, định dạng mới trong đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, các thí sinh có thể tăng cường luyện tập tại nhà hoặc trên trường, lớp để có thể làm quen dần với các dạng bài. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo các khóa học ôn thi THPT tại JPF để có thể đạt được kết quả như mong đợi.

THAY ĐỔI CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG PHÁP TỐT NGHIỆP THPT

Mới đây, đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã được công bố. Theo phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, các môn thi trắc nghiệm sẽ có tối đa 3 dạng thức câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, với các môn ngoại ngữ như tiếng Pháp, đề thi sẽ chỉ sử dụng một dạng thức trắc nghiệm đó là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 
THAY ĐỔI CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG PHÁP TỐT NGHIỆP THPT

Mới đây, đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã được công bố. Theo phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, các môn thi trắc nghiệm sẽ có tối đa 3 dạng thức câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, với các môn ngoại ngữ như tiếng Pháp, đề thi sẽ chỉ sử dụng một dạng thức trắc nghiệm đó là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

1. Đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 ngày 29/12/2023. Đề thi minh họa của hầu hết các môn đều có những sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc đề thi và đặc biệt là bộ môn ngoại ngữ như tiếng Pháp.

Đề thi minh họa tiếng Pháp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm thay vì 50 câu như trước đây. Vì vậy, thời gian làm bài của các thí sinh cũng được rút ngắn lại với 50 phút gồm các câu hỏi được phân bổ ở 3 mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. 

Với khung chương trình đào tạo mới, đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng được xây dựng và điều chỉnh phù hợp. Đề thi minh họa được đưa ra sớm giúp các thí sinh có thể tham khảo, tìm hiểu cấu trúc đề và luyện tập để có thể bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Đáp án đề thi minh họa môn tiếng Pháp từ năm 2025: https://moet.gov.vn.

2. Thay đổi trong cấu trúc đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 có nhiều sự thay đổi cả về thời gian, tổng số câu hỏi, cấu trúc đề thi, nội dung đề thi. Để có thể nhìn nhận rõ hơn về sự thay đổi trong đề thi mới, ta có thể so sánh nhanh với đề thi môn tiếng Pháp kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023: 

Thay đổi cấu trúc môn học tiếng Pháp
Điểm khác biệt Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Pháp năm 2023 Đề thi minh họa môn tiếng Pháp từ năm 2025
Thời gian thi 60 phút 50 phút
Tổng số câu hỏi 50 câu 40 câu
Cấu trúc đề thi Bao gồm 2 phần: đọc hiểu và ngữ pháp
Đọc hiểu:
Gồm 3 bài. Trong đó có 1 bài đọc điền từ chỗ trống và 2 bài đọc trả lời thông tin theo câu hỏi. Số lượng câu hỏi từng bài như 4-6-6.
Ngữ pháp:
34 câu với các mức độ: nhận biết, hiểu biết, sử dụng và sử dụng cao.
Gồm 2 phần: đọc hiểu và ngữ pháp
Đọc hiểu:
2 bài đọc dài theo dạng văn bản, đọc hiểu nội dung và trả lời thông tin; 1 bài đọc điền từ vào chỗ trống và 3 bài đọc ngắn theo dạng thông tin trên tờ rơi.
Ngữ pháp:
15 câu với các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
Nội dung đề thi Trong đề thi môn tiếng Pháp năm 2023, số lượng các câu hỏi về ngữ pháp chiếm phần lớn (34 câu).

Các kiến thức ngữ pháp quan trọng bao gồm: chia động từ, phân biệt loại từ, phân biệt passé composé và imparfait, connecteur logique, discours direct, indirect, synonyme, antonyme, prépositions,...
Ngữ pháp sẽ chiếm khoảng trên dưới 15 câu với các nội dung trọng tâm tương tự như năm 2023.

Tuy nhiên, hiện ở đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, ta có thể thấy không có câu hỏi tìm từ đồng nghĩa, biến đổi danh - động - tính từ, không có câu hỏi về tìm từ nối (connecteur logique).

Tuy vậy, đây chỉ là định dạng của đề thi minh họa giúp thí sinh nắm được cấu trúc đề thi, vì vậy phần kiến thức ngữ pháp có thể thay đổi trong đề chính thức.

Về phần bài đọc, có thêm 3 bài đọc ngắn theo dạng tờ rơi, thí sinh sẽ phải tìm thông tin theo yêu cầu của đề bài.
Xem thêm: Đáp án đề thi minh họa tiếng Pháp năm 2023

3. Những lưu ý dành cho thí sinh tham dự kì thi Tốt nghiệp THPT 2025

Vì số lượng câu hỏi trong bài cũng như thời gian làm bài có sự thay đổi, thí sinh cần chú ý đến phân bổ thời gian để có thể hoàn thành bài một cách chính xác và hợp lý nhất. 

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong cấu trúc đề, trong đó các phần kiến thức về ngữ pháp vẫn sẽ tập trung vào các kiến thức trọng tâm ở trình độ B1. Phần đọc hiểu của đề thi THPT môn tiếng Pháp từ năm 2025 sẽ không chỉ có các bài đọc theo dạng văn bản mà còn ở dạng tờ rơi, thí sinh cần lưu ý cách làm bài, tìm kiếm thông tin để có thể trả lời chính xác câu hỏi. 

Vì vậy để có thể đạt được số điểm cao trong bài thi THPT lần này thí sinh cũng hoàn toàn có thể đăng ký những khóa học tiếng Pháp ôn luyện cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT để đạt được số điểm như mong muốn

Xem thêm: Đăng ký khóa học tiếng Pháp cơ bản như thế nào?

Với cấu trúc mới, định dạng mới trong đề thi minh họa môn tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, các thí sinh có thể tăng cường luyện tập tại nhà hoặc trên trường, lớp để có thể làm quen dần với các dạng bài. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo các khóa học ôn thi THPT tại JPF để có thể đạt được kết quả như mong đợi.

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin liên hệ của bạn
Mẫu đăng ký của bạn đã được ghi nhận! Chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất
Hình như có sai sót, bạn hãy kiểm tra lại form đăng ký của mình nhé!
BÀI VIẾT Mới nhất

Từ cộng đồng Je Parle Français

JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
5 tờ báo tiếng Pháp miễn phí nâng cao kỹ năng đọc hiểu

đọc những tờ báo Pháp miễn phí giúp các bạn nâng cao kỹ năng đọc hiểu và vốn từ tiếng Pháp.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
DALF C1: tất cả thông tin cần biết

Thông tin về chứng chỉ DALF C1 từ yêu cầu, lợi ích đến cách đăng ký và chuẩn bị thi. Nắm vững kiến thức DALF C1 để tăng cơ hội nghề nghiệp, du học tại Pháp.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Chứng chỉ TCF và những điều cần biết

TCF (Test de connaissance du français) là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp cho người học. Vì vậy TCF là chứng chỉ quan trọng với người học tiếng Pháp

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Tổng hợp các thì động từ Tiếng Pháp cách sử dụng‍

các thì động từ trong tiếng Pháp có những cách sử dụng khác nhau. Mỗi thì động từ tiếng Pháp biểu đạt cho một mục đích và thời điểm khác nhau.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Từ nối tiếng Pháp được sử dụng nhiều nhất

Từ nối tiếng Pháp là kiến thức ngữ pháp quan trọng. Biết cách sử dụng từ nối tiếng Pháp hợp lý sẽ giúp bạn nâng cấp bài thi của mình

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Du học Pháp
Trang web thuê nhà tại Pháp cho du học sinh phần 2

Du học sinh Pháp cần tìm thuê nhà để hoàn thiện hồ sơ du học. Dưới đây là kênh thông tin tìm nhà trọ, thuê nhà tại Pháp cho du học sinh.

Đọc tiếp