Phân biệt passé composé và passé simple trong tiếng Pháp

JPF Je Parle Français

Trương Vinh

Tác giả bài viết

JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Phân biệt passé composé và passé simple trong tiếng Pháp

Phân biệt quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple) là một trong số những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản mà bạn cần nắm chắc. Vậy làm cách nào để phân biệt được Passé composé và Passé simple? Hãy cùng JPF phân biệt 2 thì động từ này nhé.

Quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple) là hai thì động từ thường gặp nhất trong ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản. Nhưng để có thể phân biệt được Passé composé và Passé simple là điều vô cùng khó đặc biệt là với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp. Vì vậy JPF sẽ giúp các bạn tìm hiểu và phân biệt Passé composé và Passé simple.

1. Quá khứ kép (Passé composé)

Bước đầu để có thể phân biệt được Passé composé và passé simple là gì các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp cần phải hiểu rõ định nghĩa của 2 thì này.·Passé composé hay quá khứ kép là một trong số những thì động từ mà với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp bắt gặp nhiều nhất. Passé composé sẽ giúp bạn diễn tả một hành động đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ ở một thời điểm cụ thể, một hành động xảy ra đột ngột hay các hoạt động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ.

Ví dụ: Je suis allé à la bibliothèque avec mes amis hier (Aller: au passé composé) 

      → Hôm qua, tôi đã đi đến thư viện với các bạn của tôi 

           Quand elle lisait les romans, je lui ai téléphoné.

      → Khi cô ấy đang đọc tiểu thuyết, tôi gọi cho cô ấy.

Cách chia động từ ở thì Passé composé (Quá khứ kép)

Avoir/Être (au présent) + Participe Passé

Ngoài ra để có thể chia động từ một cách chuẩn xác ở thì Passé composé, bạn cần phải nhớ một số lưu ý dưới đây

 •  Các động từ chia với trợ động từ Être:

Phân biệt được động từ nào đi với trợ động từ Être hay Avoir là một trong số những điều mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp gặp rất nhiều khó khăn.Đối với trợ động từ Être, các động từ được chia với trợ động từ này sẽ bao gồm các động từ phản thân, các động từ thể hiện sự chuyển động. Còn lại các động từ khác sẽ đi với trợ động từ Avoir.

Động từ chia với trợ động từ Être
 • Hợp giống và số ở thì Passé composé

Đối với thì Passé composé, khi chia động từ, các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp cần thực sự lưu ý đến hợp giống hợp số của động từ được chia. Các động từ khi chia ở Passé composé sẽ được hợp giống hợp số trong các trường hợp: Các động từ, động từ phản thân đi với trợ động từ Être; các động từ được chia với trợ động từ Avoir sẽ chỉ được hợp giống hợp số khi có COD đứng trước.

Từ việc học và hiểu kỹ cách chia và chức năng của thì quá khứ kép sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình học ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản và phân biệt quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple).

2. Quá khứ đơn (Passé simple)

Passé simple hay quá khứ đơn là một trong số những thì quá khứ ít khi được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp, Passé simple là một trong số những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản khá khó. 

Quá khứ đơn (Passé simple)

Thì quá khứ đơn thường được sử dụng để miêu tả các hành động đã diễn ra trong quá khứ và những hành động này không được lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen. Passé simple thường được sử dụng trong các văn bản, báo chí, tác phẩm nghệ thuật hoặc các bài diễn thuyết hay thông báo của cấp cao của Chính phủ

Cách chia động từ ở thì Passé simple

 • Động từ nhóm 1:  bỏ đuôi er và thêm các đuôi:  -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent
 • Động từ nhóm 2:  bỏ đuổi ir và thêm các đuôi: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent
 • Động từ nhóm 3: 

Với phần lớn động từ nhóm 3 sẽ có các đuôi của động từ: -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent

Với động từ Venir, Tenir sẽ thường kết thúc bằng: -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent 

Vì vậy để có thể phân biệt quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple) bạn cần hiểu rõ chức năng của Passé simple và cách chia động từ ở Passé simple.

Có thể bạn quan tâm: Phân biệt Imparfait và Passé composé

3. Phân biệt passé composé và passé simple

Để có thể phân biệt passé composé và passé simple bạn cần nắm chắc những lý thuyết cơ bản nhất về khái niệm và cách sử dụng của 2 thì động từ này

Phân biệt (passé composé) quá khứ kép và (passé simple) quá khứ đơn tiếng Pháp
Phân biệt Passé composé Passé simple
Chức năng Diễn tả một hành động đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ ở một thời điểm cụ thể,
Một hành động xảy ra đột ngột
Các hoạt động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ
Hành động đã diễn ra trong quá khứ và những hành động này không được lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen
Cách chia Avoir/Être (au présent) + Participe Passé Radical + Terminaison de Passé simple
Động từ nhóm 1: bỏ đuôi er và thêm các đuôi: -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent
Động từ nhóm 2: bỏ đuổi ir và thêm các đuôi: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent
Động từ nhóm 3:
Với phần lớn động từ nhóm 3 sẽ có các đuôi của động từ: -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent
Với động từ Venir, Tenir sẽ thường kết thúc bằng: -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent
Xuất hiện Giao tiếp hằng ngày, văn viết Văn bản, báo chí, tác phẩm nghệ thuật hoặc các bài diễn thuyết hay thông báo của cấp cao

4. Bài tập phân biệt Passé composé và passé simple

Exercice 1 Conjuguez les verbes aux Passé simple 

 1. Tu (s’inscrire) ___________________ à une nouvelle classe de danse.
 2. Anne (se servir) ___________________ un bon repas.
 3. Paul et Nicolas (Aller)  ___________________ à l’université Sorbonne.
 4. Il (entendre) ___________________  un grand cri venant au centre de la forêt.
 5. Nous (parler) ___________________  des vacances d’été.
 6. Dans ma vie, je (vouloir)  ___________________ gagner beaucoup d’argent 
 7. Elle (ouvrir) ___________________ le cadeau de toi pour son anniversaire
 8. Anne (rester) ___________________ à la bibliothèque pour lire des livres
 9. Nous (finir)___________________ notre examen de mathématiques
 10. Thailand (exporter)  ___________________ du riz au monde 

Exercice 2 Conjuguez les verbes aux passé composé

 1. Samedi dernier, je (aller)________   au théâtre Hanoi pour voir un spectacle.
 2. Marie Curie (recevoir) ________  un Prix Nobel de physique en 1903.
 3. Ce matin, Anne (ouvrir) ________ les fenêtres.
 4. Je (partir) ________ au ski à la montagne en février dernier.
 5. Hier, le garagiste (vérifier) ________ la pression de tes pneus.
Có thể bạn quan tâm: 05 Mẹo học tiếng Pháp hiệu quả

Phân biệt động từ ở Passé composé hay Passé simple là một trong những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản quan trọng với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp. Vì vậy, để có thể ghi nhớ và phân biệt  Passé composé và Passé simple, bạn cần nắm chắc những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản quan trọng. Để có thể biết cách phân biệt các thì động từ, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với JPF được hỗ trợ.


Phân biệt passé composé và passé simple trong tiếng Pháp

Phân biệt quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple) là một trong số những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản mà bạn cần nắm chắc. Vậy làm cách nào để phân biệt được Passé composé và Passé simple? Hãy cùng JPF phân biệt 2 thì động từ này nhé.
Phân biệt passé composé và passé simple trong tiếng Pháp

Phân biệt quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple) là một trong số những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản mà bạn cần nắm chắc. Vậy làm cách nào để phân biệt được Passé composé và Passé simple? Hãy cùng JPF phân biệt 2 thì động từ này nhé.

Quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple) là hai thì động từ thường gặp nhất trong ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản. Nhưng để có thể phân biệt được Passé composé và Passé simple là điều vô cùng khó đặc biệt là với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp. Vì vậy JPF sẽ giúp các bạn tìm hiểu và phân biệt Passé composé và Passé simple.

1. Quá khứ kép (Passé composé)

Bước đầu để có thể phân biệt được Passé composé và passé simple là gì các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp cần phải hiểu rõ định nghĩa của 2 thì này.·Passé composé hay quá khứ kép là một trong số những thì động từ mà với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp bắt gặp nhiều nhất. Passé composé sẽ giúp bạn diễn tả một hành động đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ ở một thời điểm cụ thể, một hành động xảy ra đột ngột hay các hoạt động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ.

Ví dụ: Je suis allé à la bibliothèque avec mes amis hier (Aller: au passé composé) 

      → Hôm qua, tôi đã đi đến thư viện với các bạn của tôi 

           Quand elle lisait les romans, je lui ai téléphoné.

      → Khi cô ấy đang đọc tiểu thuyết, tôi gọi cho cô ấy.

Cách chia động từ ở thì Passé composé (Quá khứ kép)

Avoir/Être (au présent) + Participe Passé

Ngoài ra để có thể chia động từ một cách chuẩn xác ở thì Passé composé, bạn cần phải nhớ một số lưu ý dưới đây

 •  Các động từ chia với trợ động từ Être:

Phân biệt được động từ nào đi với trợ động từ Être hay Avoir là một trong số những điều mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp gặp rất nhiều khó khăn.Đối với trợ động từ Être, các động từ được chia với trợ động từ này sẽ bao gồm các động từ phản thân, các động từ thể hiện sự chuyển động. Còn lại các động từ khác sẽ đi với trợ động từ Avoir.

Động từ chia với trợ động từ Être
 • Hợp giống và số ở thì Passé composé

Đối với thì Passé composé, khi chia động từ, các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp cần thực sự lưu ý đến hợp giống hợp số của động từ được chia. Các động từ khi chia ở Passé composé sẽ được hợp giống hợp số trong các trường hợp: Các động từ, động từ phản thân đi với trợ động từ Être; các động từ được chia với trợ động từ Avoir sẽ chỉ được hợp giống hợp số khi có COD đứng trước.

Từ việc học và hiểu kỹ cách chia và chức năng của thì quá khứ kép sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình học ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản và phân biệt quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple).

2. Quá khứ đơn (Passé simple)

Passé simple hay quá khứ đơn là một trong số những thì quá khứ ít khi được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp, Passé simple là một trong số những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản khá khó. 

Quá khứ đơn (Passé simple)

Thì quá khứ đơn thường được sử dụng để miêu tả các hành động đã diễn ra trong quá khứ và những hành động này không được lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen. Passé simple thường được sử dụng trong các văn bản, báo chí, tác phẩm nghệ thuật hoặc các bài diễn thuyết hay thông báo của cấp cao của Chính phủ

Cách chia động từ ở thì Passé simple

 • Động từ nhóm 1:  bỏ đuôi er và thêm các đuôi:  -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent
 • Động từ nhóm 2:  bỏ đuổi ir và thêm các đuôi: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent
 • Động từ nhóm 3: 

Với phần lớn động từ nhóm 3 sẽ có các đuôi của động từ: -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent

Với động từ Venir, Tenir sẽ thường kết thúc bằng: -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent 

Vì vậy để có thể phân biệt quá khứ kép (Passé composé) và quá khứ đơn (Passé simple) bạn cần hiểu rõ chức năng của Passé simple và cách chia động từ ở Passé simple.

Có thể bạn quan tâm: Phân biệt Imparfait và Passé composé

3. Phân biệt passé composé và passé simple

Để có thể phân biệt passé composé và passé simple bạn cần nắm chắc những lý thuyết cơ bản nhất về khái niệm và cách sử dụng của 2 thì động từ này

Phân biệt (passé composé) quá khứ kép và (passé simple) quá khứ đơn tiếng Pháp
Phân biệt Passé composé Passé simple
Chức năng Diễn tả một hành động đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ ở một thời điểm cụ thể,
Một hành động xảy ra đột ngột
Các hoạt động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ
Hành động đã diễn ra trong quá khứ và những hành động này không được lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen
Cách chia Avoir/Être (au présent) + Participe Passé Radical + Terminaison de Passé simple
Động từ nhóm 1: bỏ đuôi er và thêm các đuôi: -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent
Động từ nhóm 2: bỏ đuổi ir và thêm các đuôi: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent
Động từ nhóm 3:
Với phần lớn động từ nhóm 3 sẽ có các đuôi của động từ: -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent
Với động từ Venir, Tenir sẽ thường kết thúc bằng: -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent
Xuất hiện Giao tiếp hằng ngày, văn viết Văn bản, báo chí, tác phẩm nghệ thuật hoặc các bài diễn thuyết hay thông báo của cấp cao

4. Bài tập phân biệt Passé composé và passé simple

Exercice 1 Conjuguez les verbes aux Passé simple 

 1. Tu (s’inscrire) ___________________ à une nouvelle classe de danse.
 2. Anne (se servir) ___________________ un bon repas.
 3. Paul et Nicolas (Aller)  ___________________ à l’université Sorbonne.
 4. Il (entendre) ___________________  un grand cri venant au centre de la forêt.
 5. Nous (parler) ___________________  des vacances d’été.
 6. Dans ma vie, je (vouloir)  ___________________ gagner beaucoup d’argent 
 7. Elle (ouvrir) ___________________ le cadeau de toi pour son anniversaire
 8. Anne (rester) ___________________ à la bibliothèque pour lire des livres
 9. Nous (finir)___________________ notre examen de mathématiques
 10. Thailand (exporter)  ___________________ du riz au monde 

Exercice 2 Conjuguez les verbes aux passé composé

 1. Samedi dernier, je (aller)________   au théâtre Hanoi pour voir un spectacle.
 2. Marie Curie (recevoir) ________  un Prix Nobel de physique en 1903.
 3. Ce matin, Anne (ouvrir) ________ les fenêtres.
 4. Je (partir) ________ au ski à la montagne en février dernier.
 5. Hier, le garagiste (vérifier) ________ la pression de tes pneus.
Có thể bạn quan tâm: 05 Mẹo học tiếng Pháp hiệu quả

Phân biệt động từ ở Passé composé hay Passé simple là một trong những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản quan trọng với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp. Vì vậy, để có thể ghi nhớ và phân biệt  Passé composé và Passé simple, bạn cần nắm chắc những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản quan trọng. Để có thể biết cách phân biệt các thì động từ, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với JPF được hỗ trợ.


Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin liên hệ của bạn
Mẫu đăng ký của bạn đã được ghi nhận! Chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất
Hình như có sai sót, bạn hãy kiểm tra lại form đăng ký của mình nhé!
BÀI VIẾT Mới nhất

Từ cộng đồng Je Parle Français

JPF Je Parle Français
Chuyện nước Pháp
Ăn sáng kiểu Pháp: nét đặc trưng từ thế kỷ 19

Bữa sáng kiểu Pháp là nét văn hóa đặc trưng thể hiện sự sang trọng và tinh tế của người Pháp. Cùng JPF tìm hiểu bữa sáng kiểu Pháp có gì hay ho nhé!

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

Trạng từ là một phần quan trọng trong tiếng Pháp. Việc sử dụng trạng từ đúng cách và hiệu quả sẽ giúp câu văn của bạn truyền tải đầy đủ thông tin và sinh động hơn.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Luyện thi TCF: những điểm cần lưu ý

Cần lưu ngay những kinh nghiệm và bí kíp luyện thi TCF sau để đạt được kết quả tốt nhất.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Đáp án tham khảo đề thi tiếng Pháp THPT Quốc gia

Thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tiếng Pháp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024. Dưới đây là đáp án tham khảo dành cho các bạn học sinh môn tiếng Pháp

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
5 tờ báo tiếng Pháp miễn phí nâng cao kỹ năng đọc hiểu

đọc những tờ báo Pháp miễn phí giúp các bạn nâng cao kỹ năng đọc hiểu và vốn từ tiếng Pháp.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
DALF C1: tất cả thông tin cần biết

Thông tin về bằng DALF C1 từ yêu cầu, lợi ích đến cách đăng ký và chuẩn bị thi. Nắm vững kiến thức DALF C1 để tăng cơ hội nghề nghiệp, du học tại Pháp.

Đọc tiếp